خرید لپ تاپ استوک   
نشانه ها و اشتباهات در نوشتن مقالات  best-sites best-sites .

best-sites

نشانه ها و اشتباهات در نوشتن مقالات

سرقت ادبي

منظور از سرقت ادبي، دزديدن مطالب متعلق به يك نويسندۀ ديگر و نگارش آن مقاله به نام خودمان است. همچنين، برخي  از نويسندگان از نوشتۀ سست و مبتني بر تنبلي پيروي مي‌كنند. نوشتۀ سست زماني اتفاق مي افتد كه نويسنده مطالب متعددي را از منابع مختلف اقتباس مي كند، اما به يك منبع استناد مي كند.

خريدن مقاله مورد نظر از اينترنت

اين موضوع نيز به سرقت ادبي شباهت دارد. گاهي نويسنده به جاي اينكه خود به تدوين نوشته بپردازد، به خريد مقاله از اينترنت مبادرت مي‌كند. اين نشان مي‌دهد كه نويسنده حتي دردسر ذكر مطالب ديگران در نوشته‌هاي خود را تقبل نكرده است.

شخصي سازي

معمولا نويسنده يك عقيده يا نظريۀ ديگر را به خود نسبت مي‌دهد. منظور از شخصي سازي، نسبت دادن يك عقيده و ايده به خود و استفاده از واژۀ "من" و "مال من" است. اين موضوع شكلي از مكانيسم‌هاي درون فكني است كه نويسنده خصوصيات خوب ديگران را به خود نسبت مي‌دهد.

منسجم نبودن متن

هنر مقاله نويسي اين است كه مطالب از يك توالي منظم و منطقي برخوردار باشد. به عبارت بهتر، متن نوشته بايد با نظمي دنباله‌دار و پيوسته باشد و نويسنده نبايد موزائيك‌وار و به صورت از هم پاشيده، مطالب را كنار هم بچيند.

پاراگراف يك جمله‌اي

در مقاله، هر پاراگراف بايد ايده‌اي را به صورت مشروح بيان كند. اگر ذكر يك عقيده اهميت دارد، بايد مطالبي كه براي بيان آن در اختيار داريد، بيش از يك جمله باشد. پاراگراف‌هاي يك جمله‌اي، ارزش مقاله را كاهش مي‌دهد و سبب مي‌شود كه خواننده نتواند مسير آموخته ها و مطالب شما را دنبال كند.

نشانگان كم رنگ كردن موضوع

در سندرم يا نشانگان كمرنگ كردن موضوع، نويسنده به جاي پرداختن به موضوع اصلي، به موضوعات فرعي و حاشيه اي اشاره و تأكيد مي كند. نويسنده همواره بايد به چارچوب موضوع توجه كند، اتكاي مطلق به دانسته هاي فعلي و اطلاعات در دسترس باعث تضعيف مقاله و محو شدن موضوع اصلي مي شود. لازم است نويسنده در موارد لزوم، به جستجوي اطلاعات جديد بپردازد.

واقعيت كاذب

منظور از واقعيت كاذب، يعني اتكاي شديد به باوري كه شواهد تأييد كننده اي ندارد يا هنوز مورد اختلاف نظر است. براي مثال، اين باور كه ورزش شخصيت ساز است. اگر چه اين باور الزاما غير واقعي نيست، اما موضوع پيچيده اي است كه به تحقيقات گسترده نياز دارد.

عدم توجه و رعايت نكات آيين نگارش و ويرايش

هر محصولي، از جمله مقاله كه محصول كار يك محقق است، تا حدود زيادي بيانگر نظم و شخصيت نويسنده است. اگرچه ارتكاب اشتباهات مربوط به آيين نگارش و ويرايش جبران پذير است، اما مي تواند در قضاوت و داوري خوانندگان، به ويژه داوران مقاله، نسبت به نوشته، اثر منفي بگذارد. اين موضوع بيشتر در رابطه با نگارش مقاله isi اتفاق مي‌افتد. افراد بدون اينكه نكات نوشتن را در مقالات علمي isi رعايت كنند، مي‌خواهند با هر روشي كار خود را به پايان برسانند تا از مزيت‌هاي نگارش و چاپ مقاله بهره‌مند شوند.

بزرگ نمايي منابع دست دوم

نويسنده و محقق در گزارش  خود ناگزير است كه از منابع و ادبيات تحقيق استفاده كند. منابع به دو دسته تقسيم مي شوند، منابع دست اول، كه شامل تحقيقات اصلي و گزارش هاي اوليه و معتبر و علمي است و منابع دست دوم كه شامل تحقيقات دست دوم و منابع ثانويه است. در وهله ي نخست، محقق بايد تا حد امكان از منابع دست اول استفاده كند. استفاده ي مكرر و تكيه ي بيش از حد به منابع دست دوم، مثل نشريات و روزنامه ها، مي تواند به اعتبار علمي گزارش خلل وارد سازد. به هر حال، نويسنده مي تواند در گزارش از هر دو منبع ( دست اول و دوم )، استفاده كند، ولي استناد بيش از حد به منابع دست دوم و نام گذاري آنها به عنوان منابع دست اول نارواست.

بي توجهي به اصالت و مرتبط بودن با زمينه ي مجله

همان طور كه گفته شد، مقالات به شدت براي اصالت و مرتبط بودن با زمينۀ مجله كنترل و ارزيابي مي شوند. بنابراين، نسبت به چاپ گزارش كه علاقۀ علمي به آن وجود ندارد، آثار تاريخ گذشته و قديمي، تكرار آثاري كه قبلا منتشر شده اند، مطالبي كه نتايج غير قابل پذيرش و ناصحيح داشته باشند، و داده هايي كه معني دار بودن آنها زير سوال باشند، اقدام نكنيد.

بي توجهي به ضوابط و معيارهاي اخلاقي و قانوني

گفتيم كه انجمن روانشناسي آمريكا، يك سري از ضوابط، كدها و معيارهاي اخلاقي و قانوني را وضع كرده است كه بايد مورد توجه نويسندگان قرار گيرد. رعايت نكردن آنها باعث بروز خطاهايي از قبيل سرقت ادبي يا سرقت از ديگران، سرقت از خود، خودارجاعي، دو نسخه نويسي، قطعه قطعه نويسي، سست نويسي و از اين قبيل خواهد شد.

براي اينكه نويسندۀ بتواند از اشتباهات در نوشتن و چاپ اجتناب كند و مقالۀ مناسب تدوين نمايد، بهتر است به عوامل زير توجه كند:

1-محتوا: قرار است چه متني با چه موضوعي نگارش شود.

2-ساختار: هر ايده در كجا قرار مي‌گيرد

3-روش: ايده‌هاي مورد نظرتان را چگونه بايد مطرح مي كنيد.

4-قواعد: به آيين نگارش و ويرايش و غيره چقدر توجه مي كنيد.


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ خرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۲:۲۸:۵۰ توسط:best-sites موضوع:

ارسال نظر توسط مدیر غیرفعال شده