شركت ضد حريق آتش پاد سازه ايرانيان (APSI) - با مسئوليتي محدود -  با بيشتر از 20سال تجربه مدير هاي مجرب خود در زمينه هايي مانند رنگ ، عايق و پوشش هاي ضد حريق صنعتي و همچنين ساختماني و رفركتوري توسط كارشناساني كاملا با تجربه و حضور كارمنداني آموزش ديده